لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

 صبح، ظهر، شب ... صبح، ظهر، شب                                         

شنبه، یکشنبه، دوشنب...         

... تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبا...

روزها و ماه ها میگذره و هر روز بر روز قبل و هر ماه بر ماه قبل یه خط سیاه میکشم.

مهر

دوشنبه

به دیروز فکر نکن. فردا!!! ...  اما خیلی خوب ... خیلی زود تبدیل میشه به خیلی بد.

فردا!

یعنی میشه روزی بیاد که زیر اون روز یه خط قرمز بکشم؟

   + هاجر ; ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦

 

خداوند ...

قطاری که به مقصد خدا می رفت، لختی در ایستگاه دنیا توقف کرد و پیامبر رو به جهانیان کرد و گفت: مقصد ما خداست.

کیست که با ما سفر کند؟

کیست که رنج و عشق را توامان بخواهد؟

کیست که باور کند دنیا ایستگاهی است، تنها برای گذشتن؟

قرن ها گذشت، اما از بیشمار آدمیان، جز اندکی بر آن قطار سوار نشدند، از جهان تا خدا، هزار ایستگاه بود.

در هر ایستگاه که قطار می ایستاد، کسی کم می شد، قطار می گذشت و سبک می شد، زیرا سبکبالی قانون راه خداست.

سرانجام قطاری که به مقصد خدا می رفت، به ایستگاه بهشت رسید. پیامبر گفت: اینجا بهشت است. مسافران بهشتی پیاده شوند. اما اینجا ایستگاه آخر نیست!

مسافرانی که پیاده شدند، بهشتی شدند. اما اندکی، باز هم ماندند، قطار دوباره به راه افتاد و بهشت جا ماند.

آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت: درود بر شما، راز من همین بود. آن که مرا می خواهد، در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد.

و آن هنگام که قطار به ایستگاه آخر رسید، دیگر نه قطاری بود و نه مسافری.

   + هاجر ; ٦:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦

 

یک سال پیش در چنین روزی وبلاگ « لبخندی از خدا » متولد شد.BIRTH DAY

از تمامی ستارگان آسمانی ام که در طول این یک سال، با حضورشان، آسمان خاکستری ام را نور باران کردند و به من دلگرمی دادند کمال تشکر را دارم.

   + هاجر ; ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦

 

قیصر امین پور

حرف های ما هنوز ناتمام ...

تا نگاه می کنی،

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!

پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی ...

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان

چقدر زود دیر می شود!

« خدایش او را در جوار رحمت بی کران خویش قرین نعمت های ابدی سازد »

   + هاجر ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦

 

زمین از خدا سرشار است،

                 و هر بوته ای از مهر خدا شعله ور.

 خدا

   + هاجر ; ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦