لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

چیزهایی هست که هرگز دوست نداشته ام درباره شان حرف بزنم.

هنگامی که وارد ویرانه محزون زندگی ام شدم، پس از چند ماه فهمیدم که

میل ندارم از این قسمت زندگی ام کلمه ای به زبان بیاورم.

   + هاجر ; ٩:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
comment نظرات ()