لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

وقتی ...

وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیازمند شدم.

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم.

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد

من او را دوست داشتم.

وقتی او تمام کرد

من شروع کردم.

وقتی او تمام شد

من آغاز شدم.

و چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن است،

مثل تنها مردن!

"دکتر علی شریعتی"

   + هاجر ; ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()

 

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من ...

   + هاجر ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()