لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

خدایا

به من زیستنی عطا کن که

در لحظه مرگ

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است

حسرت نخورم

و

مردنی عطا کن که

بر بیهودگی اش سوگوار نباشم.

 دکتر علی شریعتی

               

   + هاجر ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()