لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

لحظه

همه گویند که: تو عاشق اویی.

- گرچه دانم همه کس عاشق اویند -

لیک می ترسم؛ یا رب!

نکند راست بگویند؟

مهدی اخوان ثالث  مهرماه ۱۳۳۴

   + هاجر ; ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()