لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

خدايا

مگذار دعا کنم

که مرا از دشواری ها و خطر های زندگی

مصون داری؛

بلکه دعا کنم تا در رویارویی با آنها

بی باک و شجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم

درد مرا تسکین دهی؛

بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش.

   + هاجر ; ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()