لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

زندگی آنچه زیسته ایم نیست؛
بلکه چیزی است که به یاد می آوریم

تا روایتش کنیم.

گابریل گارسیا مارکز

   + هاجر ; ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
comment نظرات ()