لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

کوه پنجم

به سنگی توهین کن؛ سپس با شمشیرت به او حمله کن.

شمشیر می شکند.

بهترین شمشیرزن کسی است که مثل سنگ است.

بی آنکه شمشیر بکشد؛‌ نشان می دهد که هیچکس نمی تواند شکستش دهد.

«پائولو کوئلیو»

   + هاجر ; ٧:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
comment نظرات ()