لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

نامه يا کمتر بگويم های من به ...

با این همه ستاره و تیرگی پیشانی،

حق داری در شب های بارانی،

به دیوار ابر تکیه کنی

و من هم چتر نمیدانم چه بگویم را

بالای سر خورشید بگیرم.

... طعم اولین حرف های اوقات ازل؛

همین روزها آسمان پایین می آید

و دست خاک می رسد به ماه.

« ایرج زبردست »

   + هاجر ; ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
comment نظرات ()