لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

الهه ناز

باز، ای الهه ناز                           با دل من بساز

کاین غم جاندگاز                        برود زبرم

گر، دل من نیاسود                     از گناه تو بود

بیا تا زسر                                  گنهت گذرم

باز، می کنم دست یاری به سویت دراز

بیا تا غم خود را با راز و نیاز

ز خاطر ببرم

گر، نکند تیر خشمت دلم را هدف

به خدا همچون مرغ پر شور و شعف

به سویت بپرم

آنکه او به غمت دل بندد چون من کیست ؟!!!

ناز تو بیش از این بهر چیست ؟!!!

تو الهه نازی، در بزمم نشین

من تو را وفا دارم بیا که جز این

نباشد هنرم

این همه بی وفایی ندارد ثمر

به خدا اگر از من نگیری خبر

نیابی اثرم ...

   + هاجر ; ٢:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()