لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم

بهتر است که آن را خرج یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.

                                                                            «ویلیام شکسپیر»

   + هاجر ; ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
comment نظرات ()