لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

زندگی

دنیا را بد ساخته اند

کسی را که دوست می داری؛ تو را دوست ندارد

کسی که تو را دوست دارد؛ تو دوستش نمی داری

اما کسی که تو دوستش می داری و او هم تو را دوست دارد

به رسم و آیین زندگی به هم نمی رسند؛

و این رنج است؛

زندگی یعنی این ...

دکتر علی شریعتی

   + هاجر ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()