لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

هر دگرگونی، حتی آنچه مشتاقش بوده ایم،

غمی در خود دارد،

زیرا هر آنچه پشت سر می گذاریم بخشی از وجود ماست،

باید بمیریم تا دوباره زاده شویم!

   + هاجر ; ٩:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
comment نظرات ()