لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

آیا در این دنیا کسی هست بفهمد

که در این لحظه چه می کشم؟ چه حالی دارم؟

چقدر زنده نبودن خوب است، خوب.

خوب، خوب، خوب، خوب، خوب، خوب،

خوب، خوب، خوب، خوب، خوب،

Khoub Khoub Khoub

چه شب خوبی است امشب!

همه ی دنیا به خواب رفته است و من،

تنها بیدار مانده ام.

نمی دانم چه کاری دارم ... 

                                                     دکتر علی شریعتی

                                                   

   + هاجر ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
comment نظرات ()