لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

اگر می دانی در این جهان کسی هست که

با دیدنش رخسارت تغییر می کند

و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد؛

مهم نیست که او مال تو باشد.

مهم این است که فقط باشد؛

زندگی کند؛ لذت ببرد و نفس بکشد.

   + هاجر ; ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()