لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

 

اگر کسی گلی را دوست داشته باشد که تو کرورها و کرورها ستاره

فقط یک دانه ازش هست، برای احساس خوشبختی، همین قدر 

بس است که نگاهی به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید:

«گل من یک جایی میان ستاره هاست»

   + هاجر ; ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦
comment نظرات ()