لبخندی از خدا

* هر آدمی لبخندی از خداست *

ستاره

  • دوستای خوب مثل ستاره ها هستند

          حتی وقتی نمی بینیشون

          خیالت راحته که سر جاشونن.

  • وقتی خدا بهت می گه «باشه»؛ چیزی رو که می خوای بهت می ده.

          وقتی می گه «صبر کن»؛ چیز بهتری بهت می ده.

          وقتی می گه «نه»؛ داره بهترینو واست آماده می کنه !!! ...

  • آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشد؛

          به یاد من باش که من همیشه به یاد توام.

          از طرف بهترین دوست تو  «خدا»

  • فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن؛

           خداوند خورشید را در جایی نهد که گرم کند ولی نسوزاند.

   + هاجر ; ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
comment نظرات ()